Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej I-MED

Pielęgniarska opieka domowa długoterminowa

/ Personel

Personel

NZOZ I-MED zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski, większość pielęgniarek posiada tytuł licencjata pielęgniarstwa, wszystkie pielęgniarki posiadają kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pielęgniarstwa opieki długoterminowej. W naszym zespole pielęgniarskim pracują również specjaliści w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwa zachowawczego, pielęgniarstwa chirurgicznego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.